Vanaf wanneer is een aangeslotene gekwalificeerd om officiële wedstrijden te spelen?

Bondsreglement - Titel 4 Spelers

mceclip0.png

  • De speler moet aangesloten zijn bij de KBVB met (tijdelijke) toewijzing aan een club (zie Artikel B4.93 van het Bondsreglement)
  • De wachttijd van één dag moet verstreken zijn (Artikel B4.94 Bondsreglement)

In alle gevallen neemt de wachttijd een aanvang op de datum van de registratie van de aansluiting of de transfer.
De dag waarop de aansluiting of de transfer wordt geregistreerd, wordt ongeacht het tijdstip van de digitale registratie beschouwd als een volledige dag. Dit geldt eveneens voor de dag waarop een transfer uitzonderlijk wordt toegestaan, of waarop een aansluiting wordt geregulariseerd.

  • Bij een internationale transfer (B4.14) kan een speler bovendien slechts speelgerechtigd zijn, op datum waarop de KBVB:
    1° aan de buitenlandse bond de ontvangst bevestigt van het door hem via het digitaal platform FIFA TMS afgeleverde ITC ; of
    2° de voorlopige registratie van de speler, conform de FIFA-reglementering na 7 dagen, doorvoert bij gebrek aan antwoord van de buitenlandse bond; of
    3° de voorlopige registratie van de speler bevestigt op basis van een vervangende beslissing van FIFA.
  • De leeftijdscategorieën worden bepaald in Artikel 4.2.4.

Er bestaan nog specifieke kwalificatievoorwaarden bij heraansluitingen of transfers in
bepaalde periodes of bij specifieke wedstrijden (Artikel B4.36 en B4.66).

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.