Wat zijn de financiële en boekhoudkundige verplichtingen van de clubs?

Elke club is houder van een rekening-courant bij de financiële dienst van de KBVB.

De KBVB mag inzage nemen van de boekhouding van de clubs.

 

Artikel B3.78
Naast de retributies en boetes die zij betalen voor de administratieve of andere diensten en voor inbreuken op de reglementsbepalingen, zijn de clubs desgevallend verplicht tot de betaling van (niet-limitatief):
1° een toetredingsrecht;
2° een vaste jaarlijkse bondsbijdrage voor clubs en geconventioneerde groeperingen;
3° een individuele bondsbijdrage per toegewezen aangeslotene;
4° een bondsbijdrage op inkomgelden

 

Deze betalingen zijn ten gunste van de KBVB wat betreft:
- alle clubs en spelers uitkomende in de kampioenschappen van seniores van het profvoetbal;
- alle clubs en spelers die geen lid zijn van Voetbal Vlaanderen of ACFF.


De andere betalingen zijn ten gunste van de ACFF of Voetbal Vlaanderen naargelang
het lidmaatschap van de clubs.

 

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.