Fusie van clubs: reglementering?

In geval van een fusie tussen twee clubs kan de nieuwe club vrij haar benaming en stamnummer van één van de fusionerende clubs kiezen.

Enkel de Algemene Vergadering van elk van de fuserende clubs is bevoegd om te beslissen over de fusie, maar er dient aan bepaalde formaliteiten voldaan te worden (zie artikel B3.53 bondsreglement).

De fusie van de clubs dient uiterlijk op 15 april aan de KBVB betekend te worden om een uitwerking te kunnen hebben op het daaropvolgende seizoen.

Alle aangeslotenen van fuserende clubs worden van rechtswege toegewezen aan de fusieclub. De nieuwe club kan, per entiteit, de plaats innemen van één van de eerste ploegen van de fuserende clubs in een competitie.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.