E-Kickoff Helpdesk
Volgen

Kan ik transfers doen voor eerste ploegen tijdens de winter ?

Mannen

Voor de clubs uit het Amateurvoetbal is er, met uitzondering voor wat betreft de clubs van 1ste, 2de en 3de Amateur, geen wintertransferperiode voor eerste ploegen. De uiterste datum om een overgang te doen van spelers met kwalificatie voor officiële wedstrijden van eerste ploegen voor het seizoen 2018-2019 was immers 31/8/2018. Er kan voor mannelijke spelers nog een overgang geboekt worden tot en met 31/12/2018, echter zonder kwalificatie voor officiële wedstrijden van een eerste ploeg.

Voor de clubs uit het Profvoetbal en de clubs van 1ste, 2de en 3de Amateur is er wel een wintertransferperiode

Zo bestaat de mogelijkheid voor een speler die in de periode van 01/09/2018 tot 31/12/2018 een transfer heeft bekomen naar een club van het Profvoetbal of die een transfer heeft bekomen naar een club van 1ste, 2de of 3de amateur (in dit laatste geval voor zover de betrokken speler geen deel uitmaakt van een leeftijdscategorie ouder dan de categorie U19), speelgerechtigd te zijn voor de officiële wedstrijden van de eerste ploeg vanaf 01/01/2019 op voorwaarde dat hij in hetzelfde seizoen niet eerder onder contract als betaalde sportbeoefenaar was geplaatst bij de afstanddoende club en zijn contract als betaalde sportbeoefenaar (minstens tot het einde van het lopende seizoen) met de aanwervende club op datum van de wedstrijd aan de KBVB is betekend.

In de periode van 01/01/2019 tot en met 31/01/2019 kunnen de clubs van het Betaald Voetbal spelers aanwerven komende van gelijk welke club. In dat geval is de betrokken speler slechts speelgerechtigd voor officiële wedstrijden van de eerste ploeg nadat zijn contract als betaalde sportbeoefenaar (minstens tot het einde van het lopende seizoen) met de aanwervende club aan de KBVB is betekend. In diezelfde periode tenslotte kunnen de clubs van 1ste en 2de Amateur ook spelers aanwerven, doch beperkt tot die spelers die van een club van het Betaald Voetbal komen. Ook in dat geval is de betrokken speler slechts speelgerechtigd voor officiële wedstrijden van de eerste ploeg nadat zijn contract als betaalde sportbeoefenaar (minstens tot het einde van het lopende seizoen) met de aanwervende club aan de KBVB is betekend.

Spelers die uit het buitenland komen kunnen nu al worden aangesloten. Indien het ITC (Internationaal transfer certificaat) werd afgeleverd door de buitenlandse voetbalbond of indien de buitenlandse voetbalbond binnen een periode van 30 dagen volgend op het verzoek tot aflevering van het ITC niet heeft gereageerd, en indien hun aansluiting aanvaard wordt door de KBVB, zijn ze speelgerechtigd voor officiële wedstrijden van het eerste elftal, doch slechts ten vroegste vanaf 01/01/2019. De aanvraag voor een internationale overgang moet ten laatste op 31/01/2019 verzonden worden aan de KBVB voor wat de amateurspelers betreft. Voor wat de spelers-betaalde sportbeoefenaars betreft dient het verzoek tot aflevering van het ITC in het FIFA TMS systeem geregistreerd te worden uiterlijk op 31/01/2019.

Vrouwen

Voor vrouwen gelden andere regels. Zij kunnen een overgang doen tot en met 31/12/2018. Indien hun overgang aanvaard werd zijn ze vervolgens speelgerechtigd vanaf 1/1/2019 voor de eerste ploeg van hun nieuwe club op voorwaarde dat voldaan is aan de algemene en specifieke kwalificatievoorwaarden van titel 10 van het bondsreglement.

 

Meer informatie vind je in de artikels 908 en 921 van het bondsreglement, vrij te consulteren via

http://static.belgianfootball.be/project/publiek/reglement/reglement_nl.pdf

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk