Internationale transfers - Welke documenten moeten worden aangeleverd?

 

Onderaan vinden jullie een handig overzicht in PDF-formaat van de documenten die volgens FIFA reglementering (FIFA RSTP) moeten worden aangeleverd bij het aansluiten en/of transfereren van (minderjarige) buitenlanders.

FIFA, de internationale voetbalfederatie, ijvert voor een betere bescherming van kinderen en jongeren tegen de handel in talentvolle voetballers en streeft met deze reglementering dus een legitiem doel na, nl. het beschermen van minderjarige voetballers tegen alle mogelijke vormen van mensenhandel en uitbuiting.

De verschillende situaties waarin documenten moeten worden aangeleverd, zijn opgelijst in de inhoudstafel. Via deze inhoudstafel kan je gemakkelijk navigeren binnen het document door de specifieke situatie van de speler die je wenst aan te sluiten, aan te klikken. Vervolgens krijg je een tabel te zien met daarin een overzicht van de aan te leveren documenten. Op elke pagina kan je klikken op het 'INDEX' icoon om terug te keren naar de inhoudstafel.

Hier kan je een instructiefilmpje bekijken waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe je documenten kan uploaden bij een aanvraag tot aansluiting die in beraad staat in E-kickoff.

In de bijlage onderaan vind je eveneens een modeldocument 'ouderlijke verklaring' en 'voogdelijke verklaring'.

HIeronder vinden jullie nog wat extra duiding m.b.t. de geldende procedure:

 1. Aansluiten van een Belg vs. aansluiten van een buitenlander

Voor een aansluiting van een Belg zijn er beperkte documentatievereisten: in principe volstaat het om de eID uit te lezen met een kaartlezer of een scan van de identiteitskaart op te laden.

Bij de aansluiting van een buitenlander worden de documentatievereisten niet in eerste lijn door het Bondsreglement bepaald, maar wel door de FIFA RSTP Regulations, waarvan de KBVB verplichtend toepassing maakt.

Indien het gaat om meerderjarige buitenlanders (amateurs), zijn de documentatievereisten niet veeleisend: een kopie van een geldige identiteitskaart (voor EER-burgers) of verblijfstitel uitgegeven door een lidstaat van de EER (voor niet-EER burgers) volstaat.

Wanneer het gaat om minderjarige buitenlanders, zijn de documentatievereisten veeleisend aangezien in beginsel de internationale aansluiting of transfer van minderjarigen door FIFA verboden is (artikel 19.1 RSTP).

Op dit verbod zijn een aantal uitzonderingen, nl:

 • Art. 19.2 (A) - De speler verhuist met zijn ouders om redenen die niet aan voetbal gelinkt zijn
 • Art. 19.2 (B) - Een transfer van een speler tussen 16 en 18 jaar (de club moet dan o.a. 'provide the player with an adequate football education and/or training in line with the highest national standards) - deze regel is feitelijk enkel toepasselijk op profclubs
 • Art. 19.2 (C) - De speler woont in het buitenland op minder dan 50KM van de grens en de nieuwe club bevindt zich ook op max. 50 KM van de landsgrens
 • Art. 19.2 (D) - De speler is een niet-begeleide vluchteling en verlaat zijn land van oorsprong om humanitaire redenen
 • Art. 19.2 (E) - De speler is een uitwisselingsstudent
 • Art. 19.4 - De speler woont reeds 5 jaar onafgebroken in het land van zijn nieuwe club

Wanneer het gaat om een minderjarige buitenlandse speler (niet-Belg) die valt onder één van de bovenstaande uitzonderingen, dient de KBVB een aantal specifieke documenten op te vragen (zie bijlage: ‘NL Handleiding documenten’) om vervolgens dossier per dossier (dus per speler) in te dienen via het FIFA TMS platform bij het FIFA Football Tribunal voor eventuele goedkeuring.

De KBVB heeft echter een 2-jaarlijkse ‘Exemption’ aangevraagd en bekomen zodat de dossiers die vallen onder 19.2 (A), 19.2 (C) en 19.4, niet ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan het FIFA Football Tribunal, maar door de KBVB kunnen worden goedgekeurd na controle van de nodige documenten.

De dossiers die vallen onder 19.2 (B), 19.2 (D) en 19.2 (E) en dus niet onder de ‘Exemption’, dienen nog steeds ter goedkeuring worden voorgelegd aan het FIFA Football Tribunal. Hierbij gaat het vooral om dossiers van ‘niet-begeleide minderjarige vluchtelingen om humanitaire redenen’.

Tot op heden kunnen we geen wijzigingen aankondigen van de FIFA reglementering m.b.t. de internationale aansluiting en/of transfer van minderjarige buitenlanders zoals ze vandaag bestaat, maar hierin zou mogelijks verandering komen. We volgen de situatie van zeer dichtbij op en we houden alle belangrijke stakeholders op de hoogte, dus ook de clubs.

 1. Verschil internationale aansluiting vs. internationale transfer (amateurs)

Een internationale aansluiting is een aansluiting van een buitenlander (niet-Belg) bij een Belgische club die nooit eerder bij een voetbalclub wereldwijd was aangesloten. Bij dit soort aansluitingen kunnen we na controle van de nodige documenten, of na goedkeuring van het FIFA Football Tribunal, de aansluiting registreren bij jullie club.

Een internationale transfer (voor spelers vanaf 10 jaar) verloopt voor de clubs in principe op een gelijkaardige manier als een internationale aansluiting en wordt op dezelfde manier aangemaakt in E-kickoff (als een gewone aansluiting), met vermelding van de laatste club in het buitenland.

Het grote verschil is dat de KBVB, na controle van de nodige documenten, de internationale transfer (onder de vorm van een ITC - internationaal transfercertificaat) moet aanvragen bij de buitenlandse federatie via een extern platform: FIFA TMS.

Van zodra de buitenlandse federatie de identiteit van de speler bevestigt via dat platform, kan de KBVB het ITC aanvragen bij de buitenlandse federatie. Vanaf het moment van aanvraag, heeft de buitenlandse federatie 7 dagen de tijd om het ITC af te leveren. Als zij niet binnen 7 dagen  na ons verzoek reageren, kunnen wij de speler voorlopig registreren.

In het Futsal verloopt deze procedure voorlopig nog per e-mail en geldt een termijn van 30 dagen.

Bovenstaande informatie is natuurlijk uiteengezet in een notendop. Meer informatie hierover (bv. implicaties op speelgerechtigdheid) vinden jullie in het PDF document in bijlage (bijlage 3: ‘Presentatie clubs internationale transfers’) of via deze YouTube link

 1. Enkele goede afspraken

Tot slot willen we nog vragen om aandacht te besteden aan volgende puntjes, hetgeen de vlotte van afhandeling van jullie dossiers ten goede zal komen:

 • Wat officiële documenten betreft: Gelieve erop te letten dat het om recente documenten gaat (max. 3 maanden oud), behalve natuurlijk als het gaat om een bv. een geboorteakte;
 • Wat het document ‘samenstelling gezin’ betreft: gelieve erop te letten dat de ouderlijke band van de speler t.a.v. de referentiepersoon ook steeds vermeld staat op het document (bv. naast de speler staat dan ‘zoon’ of ‘dochter’). Is dat niet het geval, voeg dan ook een kopie van een geboorteakte toe;
 • Wat de ouderlijke verklaring betreft: zorg ervoor dat de ouderlijke verklaring ondertekend wordt door de referentiepersoon op het document ‘samenstelling gezin’ (dus waarvan de ouderlijke band bewezen is);
 • Wat ID kaart of verblijfstitel betreft: gelieve steeds een recto/verso kopie te bezorgen. Op de achterkant staat namelijk vaak essentiële informatie zoals de nationaliteit of de geboortedatum;
 1. Nog vragen?

Heeft u verdere vragen m.b.t. de aansluiting of transfer van niet-Belgen, neem dan gerust contact op met support@rbfa.be of via 02 477 12 48 (keuzemenu 2). Meer informatie over het aansluiten van Oekraïense vluchtelingen vinden jullie hier.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 8 van 8

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.