FAQ - Aansluiten van Oekraïense vluchtelingen (amateurs)

Vragen met betrekking tot het aansluiten van Oekraïense vluchtelingen? Hieronder vinden jullie alle nodige informatie m.b.t. de aansluitingsprocedure en de aan te leveren documenten voor amateurspelers.

1.    Meerderjarige Oekraïense vluchtelingen ( 18+)

 Welke documenten moeten worden bijgebracht door amateurclubs?

 • Hetzij bewijs dat de speler geniet van tijdelijke bescherming conform de Europese Richtlijn 2001/55/EG
 • Hetzij een geldige verblijfstitel

Wanneer speelgerechtigd?

 • Indien het gaat om een eerste internationale aansluiting (speler was nooit eerder aangesloten bij een buitenlandse voetbalbond en dus ook niet bij een club in Oekraïne): de speler is speelgerechtigd om deel te nemen aan officiële wedstrijden van zijn nieuwe club na verloop van de wachttijd van één dag.
  • De speler is ook speelgerechtigd voor eerste ploegen

 • Indien het gaat om een internationale transfer (speler was aangesloten bij een club in Oekraïne): de speler is speelgerechtigd om deel te nemen aan officiële wedstrijden van zijn nieuwe club op de dag volgend op de dag waarop de KBVB in het digitaal platform TMS van FIFA de ontvangst bevestigt van het ITC
  • Wat eerste ploegen betreft: enkel indien het ITC door de KBVB werd aangevraagd ten laatste op 31.08. Indien het ITC later werd aangevraagd, is de speler speelgerechtigd voor eerste ploegen vanaf het openen van een nieuwe internationale transferperiode (04.01).

2.  Minderjarige Oekraïense vluchtelingen (-18)

Het gaat hierbij over minderjarige spelertjes, ongeacht de nationaliteit, met laatste officiële verblijfplaats vóór 24/02/2022 in Oekraïne, die ontheemd werden door de inval van Russische troepen en die zich wensen aan te sluiten bij een Belgische voetbalclub.

Welke documenten moeten worden bijgebracht door amateurclubs?

 • Hetzij bewijs dat de  speler geniet van tijdelijke bescherming conform de Europese Richtlijn 2001/55/EG,
 • Hetzij een geldige verblijfstitel
 • Een verklaring op eer dat de minderjarige in België al dan niet begeleid is door een biologische ouder
  • Hiertoe werd door de KBVB een eenvoudige template ontwikkeld in verschillende talen waaronder het Russisch en Oekraïens (zie onderaan dit artikel)

Indien de minderjarige speler, tussen de 10 en 18 jaar, ooit aangesloten is geweest bij een club van de UAF, dient bovendien de ITC-procedure te worden doorlopen via het digitaal platform FIFA TMS (internationale transfer). De KBVB neemt deze procedure voor haar rekening. De club dient enkel de naam van de vorige club in het buitenland aan te geven bij het aanmaken van de aansluiting in E-kickoff.

3.  Bondsbijdragen en verzekeringsdekking minderjarige spelers?

 • De individuele bondsbijdrage (zoals bepaald in artikel B4.15 en B3.83) evenals de aanvullende bijdrage voor de verzekering zullen niet verschuldigd zijn voor deze minderjarige spelers. Deze kosten blijven voor de KBVB.
 • De KBVB zorgt ook voor een verzekeringsdekking voor minderjarige spelers die occasioneel mee trainen zonder dat ze onmiddellijk aangesloten worden (bijvoorbeeld omwille van de precaire verblijfssituatie in België).
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.